Deutsch
English
Русский
Polski
Türkçe
Español
Startseite   >   Uznawanie kwalifikacji   >   Adresy / linki 

Wybrane placówki odpowiedzialne za uznawanie kwalifikacji w Berlinie

artikel-trennen

Zarząd Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Gospodarki

Zarząd Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Gospodarki oferuje podstawowe informacje na temat uznawania kwalifikacji zawodowych i wykształcenia, w tym wykształcenia akademickiego. W Internecie wyliczone są zawody zaliczane w Niemczech do zawodów regulowanych, czyli takich, które można wykonywać, dysponując formalnym zezwoleniem. Ponadto Zarząd Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Gospodarki odpowiada za procedurę uznawania kwalifikacji nauczycielskich oraz świadectw zawodowych osób pracujących w zawodach pedagogicznych i społecznych takich jak pracownik socjalny, pedagog socjalny czy wychowawca.

Adres
Zarząd Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Gospodarki
Bernhard-Weiß-Straße 6, 10178 Berlin-Mitte
Telefon 030 / 90227-5050

To top

artikel-trennen

Zarząd Senatu ds. Pracy, Integracji i Kobiet

Do zadań Zarządu Senatu ds. Pracy, Integracji i Kobiet należy przeprowadzanie procedur uznawania i porównywanie świadectw zawodowych (zdobytych w systemie dualnym)
w przypadku:

  • świadectw pracowników wykwalifikowanych i mistrzów z byłego NRD,
  • świadectw emigrantów z krajów Europy Wschodniej przybyłych do Niemiec po 1945 r.,
  • kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą i uznanych mocą rozporządzeń, jeśli na mocy porozumień zawartych przez rządy Niemiec i innych państw postanowiono
    o wzajemnym uznawaniu tych zawodów.

Tutaj znajdą Państwo informacje na temat ustawy o uznawaniu kwalifikacji oraz
o instytucjach odpowiedzialnych za konsultacje i udzielanie informacji.

Adres Zarząd Senatu ds. Pracy, Integracji i Kobiet, Referat II A
Oranienstraße 106, 10969 Berlin

Osoby kontaktowe:
pani Dieckmann, Telefon 030 / 9028 -1440
pan Rieger, Telefon 030 / 9028 -1439

To top

artikel-trennen

Federalny Urząd ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych Berlina

Federalny Urząd ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych Berlin (Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin – LAGeSo) jest instytucją podlegającą Zarządowi Senatu ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych i zobowiązaną przezeń do uznawania kwalifikacji zawodowych w przypadku zawodów medycznych wymagających lub niewymagających wykształcenia akademickiego.

Do zawodów medycznych wymagających wykształcenia akademickiego zalicza się zawody, do których wykonywania przygotowują kierunki studiów takie jak: medycyna, stomatologia, weterynaria, farmacja, psychoterapia i terapia psychologiczna, psychoterapia i terapia psychologiczna dzieci i młodzieży, jak również chemia spożywcza.

Do zawodów medycznych niewymagających wykształcenia akademickiego zalicza się w Niemczech zawody z pogranicza higieny i opieki nad chorymi, masażu, psychoterapii, akuszerii i położnictwa. Dostęp do tych zawodów reguluje na terenie Niemiec – w sposób jednolity – federalna ustawa o szkolnictwie. Ponadto istnieją też inne zawody medyczne niewymagające wykształcenia akademickiego, dostęp do których reguluje prawo kraju związkowego Berlina. Zalicza się do nich na przykład zawody takie jak inspektor sanitarny, technik kardiologiczny, inspektor żywności czy kowal-podkuwacz koni.

Adres Federalny Urząd ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych Berlina
Turmstraße 21, 10559 Berlin
Telefon: 030 / 90229-0 (centrala)

To top

artikel-trennen

Izba rzemieślnicza w Berlinie

Izba rzemieślnicza w Berlinie na swojej stronie internetowej zamieszcza informacje na temat nowej ustawy o uznawaniu kwalifikacji i udziela porad osobom starającym się o uznanie kwalifikacji. Można też tam znaleźć materiały informacyjne oraz formularze wniosków. Izba rzemieślnicza w Berlinie jest placówką odpowiedzialną za uznawanie kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą w przypadku zawodów zaliczanych w Niemczech do zawodów rzemieślniczych. Jakie zawody się do nich zaliczają, a także ich opisy można znaleźć na stronie http://www.handwerk.de/handwerksberufe.html.

Adres
Izba rzemieślnicza w Berlinie
Blücherstr. 68, 10961 Berlin

Osoby kontaktowe
Dilek Intepe-Sachse
Telefon 030 / 259 03-481  
Henning Paulmann
Telefon 030 / 259 03-337

To top

artikel-trennen

Izba Przemysłowo-Handlowa w Berlinie

Izba Przemysłowo-Handlowa w Berlinie (Industrie- und Handelskammer – IHK) na swojej stronie internetowej informuje o możliwościach uznania kwalifikacji w przypadku zawodów
z branży przemysłowej, handlowej i usługowej, oferuje poradnictwo online oraz udostępnia do pobrania liczne informacje. Izba udziela porad berlińczykom starającym się o uznanie kwalifikacji przed złożeniem wniosku oraz opiekuje się nimi w trakcie całej procedury. Wniosek o uznanie kwalifikacji w przypadku zawodów podlegających Izbie Przemysłowo-Handlowej składa się jednak za pośrednictwem norymberskiej placówki Izby Przemysłowo-Handlowej – Foreign Skills Approval (IHK FOSA). IHK FOSA zajmuje się badaniem równoważności zawodów podlegających IHK na zlecenie 77 niemieckich izb przemysłowo-handlowych.

Adres
Centrum obsługi Izby Przemysłowo-Handlowej w Berlinie
Fasanenstr. 85, 10623 Berlin

Osoba kontaktowa
Kathrin Tews
Telefon: 030 / 31510-358

To top

artikel-trennen

Portale internetowe poświęcone tematyce uznawania kwalifikacji zawodowych

artikel-trennen

Portal Ministerstwa Edukacji o uznawaniu kwalifikacji

Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego stworzył na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych portal "Uznawanie kwalifikacji w Niemczech" z myślą o osobach starających się o uznanie kwalifikacji, tak aby mogły one znaleźć właściwą placówkę oraz uzyskać informacje na temat procedur uznawania. Portal skierowany jest zarówno do imigrantów już mieszkających w Niemczech, którzy swoje kwalifikacje zawodowe zdobyli za granicą, jak i do zagranicznych fachowców zainteresowanych pracą w Niemczech. Portal oferuje ponadto wsparcie konsultantom doradzającym osobom starającym się o uznanie kwalifikacji. Portal zawiera także informacje na temat placówek odpowiedzialnych za ocenę świadectw zawodowych. Znaleźć można tu również istotne informacje na temat podstaw prawnych i procedur uznawania kwalifikacji w poszczególnych zawodach. Portal zawiera też inne oferty informacyjne i konsultacyjne.

www.anerkennung-in-deutschland.de

To top

artikel-trennen

Portal Ministerstwa Gospodarki o kwalifikacjach zawodowych

Portal Ministerstwa Gospodarki poświęcony kwalifikacjom zawodowym wspiera izby
w ocenie zagranicznych świadectw zawodowych za pomocą wyczerpujących informacji na temat zagranicznych kwalifikacji zawodowych. Portal ten jest też pomocnym źródłem informacji dla przedsiębiorstw i osób wnioskujących o uznanie kwalifikacji. Przedsiębiorstwa mogą wyrobić sobie w ten sposób opinię o zawodowych kwalifikacjach potencjalnych kandydatów nielegitymujących się niemieckim pochodzeniem. Wnioskodawcy znajdą tu natomiast wskazówki na temat tego, jakie szanse oferuje badanie równoważności kwalifikacji i do kogo powinni się w tej sprawie zwrócić. Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii zleciło stworzenie tego portalu w czerwcu 2011 roku.

www.bq-portal.de

To top

artikel-trennen

Portal informacyjny „Uznawanie kwalifikacji zawodowych”

Na stronie „berufliche-anerkennung.de” znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące procedur uznawania kwalifikacji w Niemczech w odniesieniu do poszczególnych zawodów. Takie procedury prowadzi wiele różnych urzędów, ministerstw, izb i organizacji zawodowych. Portal informacyjny ma jednak nie tylko pomóc Państwu w znalezieniu placówki odpowiedzialnej za uznanie Państwa kwalifikacji w Państwa miejscu zamieszkania. Zawiera on też wyjaśnienia na temat różnych form uznawania kwalifikacji oraz warunków, które trzeba spełnić, aby złożyć wniosek. Jak dotąd jednak możliwość uznania kwalifikacji nie obejmuje przedstawicieli każdego zawodu i każdej narodowości.

www.berufliche-anerkennung.de

To top

artikel-trennen

Baza danych „Anabin” Centralnego Urzędu ds. Edukacji Zagranicznej (ZAB)

Baza danych zawiera informacje niezbędne do weryfikacji zagranicznych świadectw ukończenia szkół czy uczelni wyższych oraz kwalifikacji zawodowych, a także oferuje wsparcie urzędom, pracodawcom, pracownikom i osobom prywatnym w klasyfikowaniu zagranicznych kwalifikacji w odniesieniu do niemieckiego systemu kształcenia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych filtrów wyszukiwania informacje o ponad 180 krajach i ich instytucjach kształcenia oraz świadectwach są łatwo dostępne. „Anabin” pozostaje w kompetencji Centralnego Urzędu ds. Edukacji Zagranicznej (ZAB) Konferencji Ministrów Edukacji.

http://anabin.kmk.org/

To top

artikel-trennen

Portal „Make it in Germany”

Ten portal powitalny powstał z inicjatywy Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii, Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych oraz Federalnej Agencji Pracy. „Make it in Germany” pokazuje, w jaki sposób zagraniczni fachowcy mogą skutecznie dotrzeć do Niemiec i czemu opłaca się tu żyć i pracować. Portal zawiera wszystkie ważne informacje na temat kariery i życia w Niemczech oraz tego, w których branżach poszukiwani są specjaliści oraz na jakich warunkach zainteresowani mogą podejmować pracę w Niemczech.

http://www.make-it-in-germany.com

To top

artikel-trennen

Portale Federalnej Agencji Pracy (BA)

artikel-trennen

Portal BERUFENET Federalnej Agencji Pracy

BERUFENET to sieć skupiająca się wokół zawodów. Ta strona Federalnej Agencji Pracy zawiera dane na temat około 3200 aktualnych i około 4800 zarchiwizowanych opisów zawodów. Zawody zostały uszeregowane w oparciu o jednolity schemat, który składa się
z przypadających na każdy zawód do 60 pól informacyjnych. Berufenet oferuje różne możliwości przeszukiwania bazy oraz wyniki w postaci multimedialnej: tekstów, fotografii, filmów czy linków. Ponadto opisy zawodów są połączone z ofertami kształcenia i pracy GIEŁDY PRACY Federalnej Agencji Pracy oraz z portalem KURSNET, który jest poświęcony dokształcaniu i doskonaleniu zawodowemu.

http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp

To top

artikel-trennen

Portal KURSNET Federalnej Agencji Pracy

KURSNET to portal Federalnej Agencji Pracy poświęcony dokształcaniu i doskonaleniu zawodowemu. KURSNET jest największą bazą danych na temat szkoleń i kursów dokształcających w Niemczech – zawiera informacje o około 1, 2 mln wydarzeń edukacyjnych. Portal ten umożliwia zindywidualizowane wyszukiwanie i filtrowanie, a także jest bezpłatny. W ramach portalu dostępna jest również infolinia. Jest to usługa Federalnej Agencji Pracy skierowana do osób zainteresowanych kształceniem, instytucji szkoleniowych oraz przedsiębiorstw.

http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/

To top

artikel-trennen

Portal Centrali ds. Pośrednictwa Pracy dla Cudzoziemców

Strona internetowa Centrali ds. Pośrednictwa Pracy dla Cudzoziemców (Zentralen Auslands- und Fachvermittlung – ZAV) www.zav.de/arbeiten-in-deutschland jest doskonałym punktem wyjścia dla wszystkich osób planujących w Niemczech pobyt związany z pracą, odbyciem praktyki czy zdobyciem wykształcenia i chcących uzyskać wyczerpujące informacje na ten temat. Na stronie można znaleźć istotne informacje na temat niemieckiego systemu kształcenia, aktualnych trendów na rynku pracy czy wyczerpujący przegląd tematów związanych z pracą w Niemczech.

http://www.arbeitsagentur.de/nn_29928/Navigation/Dienststellen/besondere-Dst/ZAV/ZAV-Nav.html

To top

artikel-trennen

Informacje dotyczᶏce

uznania kwalifikacji zawodowych.

Das Förderprogramm “Integration durch Qualifizierung (IQ)” wird gefördert durch:
Logo Bundesministerium für Arbeit und SozialesLogo Europäischer Sozialfonds für DeutschlandLogo Europäische UnionLogo Zusammen.Zukunft.Gestalten.
In Kooperation mit:
Logo Bundesministerium für Bildung und ForschungLogo Bundesagentur für Arbeit